Personsökning

Sari
Lindblom

Vetenskapsgren
Adress
PB 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingfors Universitet
Som rektor leder jag universitetets verksamhet och ansvarar för ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av universitetets uppgifter.
Aktuellt

Kontakta via assistent Maija.Roitto@helsinki.fi

RSS Feed

No results.