Personsökning

Sari
Lindblom

Vetenskapsgren
Adress
PB 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingfors Universitet
Som prorektor är mina ansvarsområden undervisning, studieärenden och studentantagning, Öppna universitetet, digitalisering, kvalitetsarbete och ärenden relaterade till universitetets bibliotek. Jag är även ställföreträdare för rektorn. Jag är psykolog och professor i universitetspedagogik.

RSS Feed

No results.