Personsökning

Sanna
Villikka

Vetenskapsgren
Adress
PB 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingfors Universitet

Forskningsfinansieringsexpert, Centrumkampus. Stöder forskare i att hitta forskningsfinansieringsmöjligheter, samt med ansökningar och underhandlingar med finansiärer (särskilt EU- och annan internationell finansiering).