Personsökning

Sanna
Tanskanen

Adress
PB 9 (Siltavuorenpenger 3A)
00014 Helsingfors Universitet

Avoin yliopisto Avoimen yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintojen opintotarjonnan koordinointi, opintojen suunnittelu ja yhteistyö koulutusohjelman kanssa