Personsökning

Sanna-Maria
Suviniemi-Harju

Adress
PB 9 (Siltavuorenpenger 5A)
00014 Helsingfors Universitet

Kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden maisteriohjelma Aineenopettajan koulutus, opettajan pedagogiset opinnot: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opi... Opetussuunnitelma- ja opetusohjelmatyön tuki, opintohallinnolliset asiat ja opiskelijoiden ohjaukseen liittyvät tehtävät. Siltavuoren opiskelijapalvelut: siltavuori-student@helsinki.fi Siltavuoren Optime-tiimi: siltavuori-timetable@helsinki.fi