Personsökning

Sakari
Lindholm

Adress
PB 28 (Koetilantie 7)
00014 Helsingfors Universitet

Datahantering: databaser
Jag upphållar Oracle och SQL Server databaser.