Adress
PB 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingfors Universitet

Personalsaker och HR stöd vid humanistiska fakulteten / avdelningar för språk och kultur