Personsökning

Rasmus
Mannerström

Vetenskapsgren
Adress
PB 9 (Siltavuorenpenger 1A)
00014 Helsingfors Universitet

Post-doc tutkija - identiteetti, yhteenkuuluvuuden tunne, hyvinvointi, yhteiskuntarakenteelliset muutokset, poliittiset asenteet ja poliittinen osallistuminen, ilmastoahdistus.

RSS Feed

No results.