Personsökning

Paula
Eerola

Vetenskapsgren
Adress
PB 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingfors Universitet

Som prorektor ansvarar jag för forskning, forskningsinfrastrukturer och forskarutbildning. Till mitt uppgiftsområde hör också innovationsverksamhet och företagssamarbete samt universitetets egen IT-service.

RSS Feed

No results.