Personsökning

Minna
Koutaniemi

Vetenskapsgren
Adress
PB 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är chef för tjänsterna inom det internationella utbildningssamarbetet på alla campus och i alla utbildningsprogram. Tjänsterna inom det internationella utbildningssamarbetet samordnar genomförandet och utvecklandet av rörligheten för studerande, lärare, forskare och personal samt anknytande tjänster. Enheten stöder dessutom utvecklandet, samordningen och förvaltningen av projekt inom det internationella undervisningssamarbetet samt bistår utbildningsprogram i ansökan om finansiering för dessa projekt. Vid enheten samordnas och utvecklas också centraliserade tjänster för internationella examensstuderande samt terminsavgifter. Experterna arbetar som experter, samordnare, samarbetspartner och administratörer av stipendier när det gäller internationalisering av utbildningsprogram och internationellt utbyte. Vid enheten utvecklas och upprätthålls dessutom informationsförvaltningen för rörlighet och informationssystemet Mobility Online samt styrs användningen av det. Rådgivning erbjuds bl.a. om utbytesmöjligheter, ansökan, utbytesstipendier och studieavgifter. Vår tjänsteadress: studentexchange@helsinki.fi

Aktuellt


RSS Feed

No results.