Personsökning

Markus
Minkkinen

Adress
PB 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingfors Universitet

Lähitukitiimi Kumpula. Osallistuu projekteihin. Tukikorttimme: https://workgroups.helsinki.fi/display/tikender/Kumpula