Personsökning

Markku
Kulmala

Vetenskapsgren
Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är akademiker inom vetenskap, och leder Centret för Atmosfärvetenskaper (INAR).

Jag undervisar i aerosol- och miljöfysik samt atmosfärkemi. Min forskning omfattar atmosfäriska fenomen, växelverkningar mellan jordytan och atmosfären, samt klimatförändringen. Jag utför största delen av mitt arbete i Gumtäkt, men har flera sammarbetspartner i Vik, Centrum och Mejlans. Forskningsstationen SMEAR, som ligger vid Hyytiälä skogsstation, är en viktig plats för mig.


Under min karriär har jag varit ordförande för Finlands professorsförbunds H-avdelning, ordförande för Universitetskollegiet i 9 år, och lett en spetsforskningsenhet i 18 år. Av forskarna i min forskargrupp genom åren är 31 nu professorer eller tenure track professorer.

RSS Feed

No results.