Personsökning

Markku
Jahnukainen

Vetenskapsgren
Adress
PB 8 (Siltavuorenpenger 10)
00014 Helsingfors Universitet

Toimin Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa erityispedagogiikan professorina ja erityispedagogiikan opintosuunnan vastuuhenkilönä.

Aktuellt

Uusi kirja julkaistu: Jahnukainen, Kalalahti & Kivirauma (2019) Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Gaudeamus. https://kauppa.gaudeamus.fi/sivu/tuote/oma-paikka-haussa/2531519

RSS Feed

No results.