Personsökning

Marjaana
Seppänen

Vetenskapsgren
Adress
PB 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingfors Universitet

Olen toiminut sosiaalityön professorina Helsingin yliopistossa syksystä 2015 alkaen. Tutkimusintressini liittyvät vanhenemiseen ja vanhussosiaalityöhön. Minua kiinnostavat sosiaaliset suhteet, hyvinvointi ja syrjäytyminen sekä palvelujen merkitys vanhojen ihmisten elämässä, myös kuoleman lähestyessä.

Aktuellt


RSS Feed

No results.