Adress
PB 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingfors Universitet

Ämneskoordinator, docent, universitetslektor

Global utvecklingsstudier

Nyckelord: jämställdhet, ojämlikhet, katastrofer, återuppbyggnad, klimaträttvisa

Jag är forskare inom feministisk världs- och global politik med ett särskilt forskningsintresse för intersektionen av ojämlikheter, särskilt i återuppbyggnadsarbetet efter konflikter och katastrofer. Min forskning har berört Lapplandskriget (1944-45), fredsprocessen i Aceh, Indonesien 2005 och återuppbyggnaden i Kachchh, Gujarat i Indien efter 2001 års jordbävning. Mina metoder är multilokala, etnografiska och biografiska, och jag använder mig av videodokument och olika konstnärliga uttryck för att uppmuntra gemenskaplig kollegial kunskapsproduktion under forskningsprocessen.

Aktuellt


RSS Feed

No results.