Adress
PB 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är antagningsplanerare på Ansökningsservicen och fungerar som kontaktperson till Svenska social- och kommunalhögskolan samt juridiska fakulteten (svenskspråkig utbildning). Ansvarsområden: processen för begäran om omprövning, tryckningen av urvalsproven, optiska blanketter samt urvalsprovens kopieringstjänst.