Personsökning

Marika
Jokioja

Adress
PB 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingfors Universitet

Karriärservicen erbjuder karriärvägledning, rådgivning i praktikfrågor och ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter.

Jag sköter och ger rådgiving åt studeranden, personal och arbetsgivare gällande praktikärenden.
-Administrering av universitetets praktikstöd och praktikavtal.
-Walk-in stöd för arbetssökning och praktikärenden.

Rådgivning på svenska.