Adress
PB 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingfors Universitet

Jag jobbar vid Kronohagens enhet med statsvetenskpliga fakultetens studentutbyten och mobilitetsavtal som mitt huvudsanvar. På universitetsnivå har jag helhetsansvar för Erasmus+ programmets rapportering och finansiering (Erasmus Institutional Coordinator) samt utbytessamarbete med Latinamerika.