Personsökning

Marcus
Norrgård

Vetenskapsgren
Adress
PB 1010 (Pitkäkatu 28-30)
00014 Helsingfors Universitet

Professor i juridik, juris doktor, vicehäradshövdning. Ansvarsprofessor för den juridiska utbildningen i Vasa.

RSS Feed

No results.