Adress
PB 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingfors Universitet

Kundrådgivare i Forskingdatabas (tuhat-info@helsinki.fi), koordinering av godkänning i Campuses Kumpula och Vik (publikationer), parallellarkivering och öppen vetenskap (openaccess@helsinki.fi). Kontaktbibliotekarie: Lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper, Ruralia-institutet