Adress
PB 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är direktör på heltid för Naturhistoriska centralmuséet 'Luomus'. Mitt arbete fokuserar på att utveckla institutionens strategi samt leda dess implementering. Jag deltar i viss mån i forskning men mera i utvecklandet av digital forskningsinfrastruktur. Dessutom använder jag mycket tid till interaktion med diverse samhälleliga sektorer.

Aktuellt


RSS Feed

No results.