Personsökning

Kristina
Weimer

Adress
PB 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingfors Universitet

Jag hör till Helsingfors universitets pedagrupp. Jag ansvarar för den svenskspråkiga IL-utbildningen, både undervisning och utveckling. Jag är kontaktbibliotekarie för Nordica (Nordiska språk och litteratur) samt Nordenstudier (regionforskning).

RSS Feed

No results.