Vetenskapsgren
Adress
PB 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingfors Universitet

Mitt huvudsakliga område är samhällsfilosofi, särskilt demokratins filosofi, kritisk samhällsteori och deras globala frågeställningar. Jag forskar och undervisar även i så kallade kontinentala filosofiska riktningar och strävar aktivt efter att integrera dessa och den analytiska filosofins diskussioner.

Aktuellt


RSS Feed

No results.