Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Kandidat- och magisterprogram för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Magisterprogrammet i Life Science Informatics

Stöd för utbildningsprogrammet i arbetet med undervisningsplanen och undervisningsprogrammet samt studieadministrativa ärenden.

kumpula-student@helsinki.fi