Personsökning

Kari
Huittinen

Adress
PB 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingfors Universitet

- koordinering av serviceutveckling, LEAN-coach - suppleant för förvaltningsservicedirektör - chef för sekreterar- och kontortjänster