Personsökning

Jonas
Lindholm

Adress
PB 53 (Unioninkatu 32)
00014 Helsingfors Universitet

Sakkunnig i teamet Informations- och analystjänster för ledningen, verksamhetsstyrningsenheten. Till mina arbetsuppgifter hör universitetets årsöversikt och nyckeltal, koordinering av data på universitetets samarbetspartners, sysselsättningsstatistik, samt statistik på svenskspråkig och tvåspråkig utbildning.