Personsökning

Johanna
Skurnik

Jag är Finlands Akademis forskardoktor. Min forskning fokuserar på (geografisk) kunskapshistoria, karthistoria, kolonihistoria och det brittiska imperiet, särskilt under 1800-talet.

RSS Feed

No results.