Personsökning

Johanna
Niemi

Vetenskapsgren

Professor, processrätt, genus och rätt

Som Dekanus, mycket av mitt arbete är administrativt. Mitt viktigaste jobb är att stödja våra forskare och lärare. Dessutom jag jobbar med strategierna och försöker förstå utvecklingen i akademisk miljö och fundera hur fakulteten bäst kan uppfylla sin roll när världen runtomkring förändras.

Inom forskning jobbar jag nu mest med våld mot kvinnor och dess behandling inom rättsväsendet. Jag ser mig som diskursanalytiker och har ett intresse för hur begrepp och identiteter konstrueras i juridiska diskurser. Insolvensrätt har följt mig från mina första forskningsprojekt ännu fram till idag.

CV

RSS Feed

No results.