Personsökning

Johan C
Bärlund

Vetenskapsgren
Adress
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingfors Universitet

Rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1.8.2018-31.12.2022 . Jag är arbetsledig från min professur i nordisk rätt vid juridiska fakulteten.

Aktuellt

Twitter: @JohanChristian Facebook: https://www.facebook.com/barlund LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/barlund/

RSS Feed

No results.