Personsökning

Jessica
Karlsson

Adress
PB 59 (Unionsgatan 38)
00014 Helsingfors Universitet

Jag jobbar på Svenska ärenden som campuskoordinator på Campus Vik och Gumtäk. Jag arbetar med att utveckla den svensk- och tvåspråkiga verksamheten på campus samt med att stöda de grundtjänster som erbjuds på svenska.