Personsökning

Jari
Niemelä

Vetenskapsgren
Adress
PB 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är Helsingfors universitets rektor och professor i stadsekologi. Rektorn leder universitetets verksamhet och ansvarar för att universitetets uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt.

Aktuellt


RSS Feed

No results.