Vetenskapsgren
Adress
PB 55 (A. I. Virtasen aukio 1)
00014 Helsingfors Universitet

Mina forskningsintressen inkluderar i) syntes av lipofila diestrar och O-acylhydroxifettsyror mot torra ögon ii) syntes av nya BNCT föreningar iii) syntes, analys och/eller isolering av polyfenoler (företrädesvis lignaner och stilbener. https://www.researchgate.net/profile/Jan-Erik_Raitanen

RSS Feed

No results.