Personsökning

Henrika
Zilliacus-Tikkanen

Adress
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingfors Universitet

Universitetslektor, ansvarar för kurserna JK 202, Jk 203, JK 206, JK 208 samt MSV 302 och MSV 305.

Medlem i kandidatprogrammets ledningsgrupp.

RSS Feed

No results.