Vetenskapsgren
Adress
PB 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingfors Universitet

Undervisning, handledning och studievägledning på svenska inom kandidat- och magisterprogrammet i historia och magisterprogrammet i kultur och kommunikation. Fokus: tidigmodern tid och 1800-tal, kultur- och idéhistoriska frågor.
Forskning i kultur- och idéhistoriska ämnen, 1700-1900-tal: politisk kultur, retorik, herrgårdskultur, adel, ståndssamhälle och social förändring, biografisk forskning, mansroller, författare, författarorganisering.

RSS Feed

No results.