Personsökning

Helena
Laurila

Medicinska fakulteten, utbildningsplanerare. Specialistpsykologutbildning och Psykoterapeututbildning, stöd för studieadministrativa ärenden.

Aktuellt

Kontaktuppgifter för yrkesinriktad påbyggnadsutbildning (serviceadressen): meilahti-specialist@helsinki.fi