Personsökning

Heikki
Järvinen

Vetenskapsgren
Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är professor i meteorologi, och ansvarig för utbildning av meteorologer i Finland. Jag har specialicerad mig i utvecklingen av numeriska väderprognosmodeller.

RSS Feed

No results.