Personsökning

Heidi
Säävuori

Adress
PB 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingfors Universitet

Enheten för internationellt utbildningssamarbete koordinerar och utvecklar service inom student- lärar-, forskar- och personalutbyten. Enheten stöder också utveckling, koordinering och administration av projekt inom internationellt undervisningssamarbete samt hjälper utbildningsprogrammen att söka finansiering för projekten. Specialisterna inom enheten arbetar för internationalisering av utbildningsprogrammen samt fungerar som sakkunniga och samarbetspartners inom utbyten, sluter utbytesavtal, koordinerar utbyten och administrerar stipendier. Enheten upprätthåller och utvecklar mobilitetsdatahanteringen och informationssystemet Mobility Online samt ger handledning i användning av systemet. Vi ger rådgivning om utbytesmöjligheter, ansökning och utbytesstipendier.


Jag jobbar vid Forsthusets enhet med humanistiska och teologiska fakultetens studentutbyten och mobilitetsavtal. På universitetsnivå har jag helhetsansvar för mobilitet inom Norden och jag jobbar mycket med ansökningsportalen Mobility Online och personalutbyte STT.


Våra serviceadressen är: studentexchange@helsinki.fi (studentmobilitet), staffexchange@helsinki.fi (personalutbyten), exchange-agreements@helsinki.fi (samarbetsavtal), educationprojects@helsinki.fi (internationella utbildningssamarbetsprojekt)

Aktuellt

På föräldrarledighet från och med 12 juni 2020