Personsökning

Heidi
Säävuori

Adress
PB 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingfors Universitet

Expert på Mobilitetsservicen

- Forsthusets enhet: teologiska fakultetens studentutbyte och mobilitetsavtal

- Kronohagens enhet: Svenska social- och kommunalhögskolans studentutbyte och mobilitetsavtal

- Mobility Online

Vår service adress: studentexchange@helsinki.fi (studentmobilitet),

staffexchange@helsinki.fi (lärarmobilitet),

exchange-agreements@helsinki.fi (samarbetsavtal),

kvl-admin@helsinki.fi (tekniskt stöd för Mobility Online)


Mobilitetsservicen koordinerar och utvecklar servicen inom student- lärar-, forskar- och personalutbyten. Enheten stöder också utveckling, koordinering och administration av projekt inom internationellt undervisningssamarbete samt hjälper utbildningsprogrammen att söka finansiering för projekten. Specialisterna inom Mobilitetsservicen arbetar för internationalisering av utbildningsprogrammen samt fungerar som sakkunniga och samarbetspartners inom utbyten, sluter utbytesavtal, koordinerar utbyten och administrerar stipendier. Enheten upprätthåller och utvecklar mobilitetsdatahanteringen och informationssystemet Mobility Online samt ger handledning i användning av systemet. Mobilitetsservicen ger rådgivning om utbytesmöjligheter, ansökning och utbytesstipendier. Mobilitetsservicen förhandlar om Helsingfors universitets utbytesavtal.

Aktuellt

På föräldrarledighet från och med 12 juni 2020