Personsökning

Hannu
Toivonen

Adress
PB 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingfors Universitet

Tietojenkäsittelytieteen professori, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani (opetusasiat) Huone B233, Exactum

Aktuellt


RSS Feed

No results.