Personsökning

Elina
Lähdeniemi

Jag är evenemangsproducent i universitetets konferens- och evenemangsteam. På mitt ansvar: - evenemang för hela universitetet: inskriptioner, universitetets årsdag, nya professorers installationsföreläsningar, Floradagen - fakulteternas utexamineringsfester, promotioner - rådgivning för evenemang Ta kontakt! Du når oss även på serviceadressen helsinkiunievents@helsinki.fi

Aktuellt

På mammaledighet. Min ersättare är Marjo Eskola.