Adress
PB 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingfors Universitet

Jag leder IT-tjänsterna på universitetets IT-center. Jag är vice direktör för centret och vikarierar informationsförvaltningsdirektören. Inom IT-tjänsterna arbetar cirka 180 personer med olika stöd- och expertuppgifter. Vi sköter IT-infrastrukturen och IT-tjänster, som maskinsalar, datakommunikation, informationshantering, samarbets- och kommunikationstjänster, videotjänster, systemtjänster, användaradministration, arbetsstationstjänster samt de tjänster som forskningen behöver. För enheterna erbjuder vi bl.a. stöd för IT-systemprojekt och -anskaffningar samt applikationsutveckling och lösningskonsultation. Helpdesk, närstödet på campus och vår omfattande webbplats med anvisningar betjänar användarna. Helpdesk.it.helsinki.fi