Personsökning

Eeva
Tuori-Pastila

Adress
PB 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är en projektledare av projektet Tredje fasen av Sisu. Projektet har som mål att befästa de fördelar som användningen och införandet av studiedatasystemet Sisu för med sig.

Aktuellt