Personsökning

Christa
Mäkinen

Adress
PB 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingfors Universitet

Svenska social- och kommunalhögskolans och centrumcampus svenskspråkiga kommunikation.