Adress
PB 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingfors Universitet

• Centret för universitetspedagogik (HYPE): Studieförvaltning och ledningens stödfunktioner • Pedaforum konferensen 2019

Aktuellt

Min enhet flyttade i mars från huvudbyggnaden till Topelia (Unionsgatan 38, D-byggnaden). Enhetens gemensamma e-postadress är ospa@helsinki.fi och postadressen är PB 59.