Personsökning

Aura Helmi Ilmatar
Kivilaakso

Adress
PB 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingfors Universitet

Forskningsadministration stöder strategisk ledning av forskning och förbättring av forskningsvillkor vid universitetet och dess enheter. Arbetsuppgifter: Forskningsadministrativa tjänster vid pedagogiska fakulteten Utveckling av forskningsverksamheten Utrednings-, berednings- och föredragningsuppdrag Sakkunnig sekreterare för fakultetens forskningsråd

Koordinator för forskningsetik vid Helsingfors universitet, sekreterare av Etik­pröv­nings­nämn­den för hu­ma­nio­ra och sam­hälls- och be­te­en­de­ve­ten­ska­per

Twitter: @AuraKivilaakso

Aktuellt


RSS Feed

No results.