Vetenskapsgren

Forskare, särskilt intresserad av deskriptiv lingvistik, afrikanska språk (bl. a. bantuspråk och kushitiska språk), språktypologi, historisk lingvistik, språkkontakt.

RSS Feed

No results.