Personsökning

Annamari
Lilius

Adress
PB 55 (A.I. Virtasen aukio 1)
00014 Helsingfors Universitet

Toimin Kumpulan talouspalveluissa controllerina. Hoidan Kemian osaston talousasioita. Työtehtäviäni ovat mm. • Budjetointi, seuranta ja raportointi (perusraha) • Kokonaisrahoituksen seuranta ja ennustaminen • Taloudellisten päätösten valmistelu ja esittely yksiköissä • SoleTM-seuranta (työajan kohdennus) • Neuvonta ja yksikkökohtainen ohjeistus yleisissä talouteen liittyvissä asioiss • Ad hoc -raportointi ja -laskelmat