Vetenskapsgren
Adress
PB 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingfors Universitet

Jag arbetar inom de svenskspråkiga lärarutbildningarna. Till min forskningsprofil hör flerspråkighet, särskilt i riktning mot språkstärkande undervisning och språköverskridande verksamhet i och utanför skolan, undervisningens digitalisering, klassrumsforskning och videoetnografi. Gällande undervisningen ansvarar jag för kurserna i modersmålets didaktik och klasslärarstudenternas ämnespraktik.

RSS Feed

No results.