Personsökning

Alisa
Uusi-Kilponen

Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Koordinering av LUMATIKKA-fortbildningsprogrammet om matematikundervisning (LUMA-center Finland)


Mer information - https://lumatikka.luma.fi/sv/|info@lumatikka.luma.fi