Personsökning

Alexander
Nybonn

Vetenskapsgren
Adress
PB 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingfors Universitet

Doktorand, civilprocessrätt. Jag skriver min doktorsavhandling om arbetsfördelningen mellan domstolen och parterna, samt samarbetet mellan parterna, inom den finska förberedelsen.

RSS Feed

No results.