Personsökning

Aino
Pekkarinen

Adress
PB 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingfors Universitet

Digitaalisen viestinnän asiantuntija, Kumpulan kampus Vastuut: - Tiedeviestintä (uutiset ja tiedotteet, viestinnän suunnittelu ja konsultointi, mediavalmennukset) - Verkkosivut - Tiedekuntatason sosiaalisen median kanavat