Studierätter

Avläggande av studier kräver att du har ikraftvarande studierätt. Största delen av våra studerande har genom urval fått rätt att avlägga pedagogie kandidatexamen och/eller pedagogie magisterexamen. Examina är planerade så, att du kan avlägga kandidatexamen på tre år och magisterexamen på två år. Dessa är också utsatta som målsatta studietider i universitetslagen.

På dessa sidor hittar du information om att ansöka om tilläggstid och att återställa din studierätt.

Om du är intresserad av att avlägga examen, bekanta dig med nätsidorna för kandidatprogrammet i pedagogik och magisterprogrammet i pedagogik. Vid pedagogiska fakulteten kan du också avlägga fristående studier eller JOO-studier. Se de finskspråkiga sidorna för ytterligare information.